Wykaz podręczników do religii w roku szkolnym 2021/2022

Zestaw podręczników do religii w roku szk. 2021/22

pod red Ks. Stanisława Łabendowicza

Wydawnictwo i Drukarnia Diecezjalna w Sandomierzu.

 SZKOŁA PODSTAWOWA

Kl. I – BÓG NASZYM OJCEM
Kl. II – BÓG DAJE NAM SWOJEGO SYNA  JEZUSA (uwaga!  NOWY)+ zeszyt ćwiczeń

Kl. III – PRZYJMUJEMY PANA JEZUSA + zeszyt ćwiczeń
Kl. IV – JESTEM CHRZEŚCIJANINEM + zeszyt ćwiczeń

Kl. V – BÓG POSZUKUJE CZŁOWIEKA + zeszyt ćwiczeń
Kl. VI – JEZUS CHRYSTUS NAS ZBAWIA  ( uwaga!  NOWY) + zeszyt ćwiczeń

Kl. VII – SPOTKANIE ZE SŁOWEM

Kl. VIII – ABY NIE USTAĆ W DRODZE