ZAJĘCIA Z PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ W KLASIE III a

     Umiejętność udzielania pierwszej pomocy jest bardzo ważna i nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Każdy z nas może się znaleźć w sytuacji, w której znajomość technik udzielania pierwszej pomocy oraz umiejętność szybkiego reagowania uratuje komuś życie. Nie tylko osoby dorosłe, ale również dzieci mogą być świadkami zdarzenia zagrażającego życiu. Ważne jest, aby dziecko wiedziało, jak zachować się w takiej sytuacji.

     W sobotę 10 września obchodzony jest Dzień Pierwszej Pomocy. Z tej okazji uczniowie klasy III A wraz z wychowawcą, p. Dorotą Machowską obejrzeli film edukacyjny dla dzieci z pokazem udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Następnie uczniowie omówili podstawowe zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia, a także mieli okazję poczuć się jak mali ratownicy ćwicząc resuscytację na fantomie oraz omawiając czynności pomocy przedmedycznej w razie zranień.  Przypomniane zostały także numery telefonów alarmowych.

     Wszyscy z wielką chęcią i zaangażowaniem brali udział w zajęciach. Z pewnością taka lekcja pomoże oswoić się uczniom z tematem pierwszej pomocy oraz rozwijać w nich od najmłodszych lat poczucie obowiązku niesienia pomocy innym.

Galeria zdjęć