Godziny Wychowawcze ze Światem

          Uczniowie klas 6a, 6b, 6c pod opieką wychowawców biorą udział w programie Godziny Wychowawcze ze Światem. Program jest organizowany przez Polską Akcję Humanitarną. PAH jest organizacją pozarządową, działającą od 1992 roku. Misją PAH jest uczynić świat lepszym poprzez zmniejszenie cierpienia i promowanie wartości humanitarnych (humanitaryzmu, bezstronności, neutralności i niezależności) PAH realizuje nie tylko działania pomocowe w Polsce - Program Pajacyk i poza granicami naszego kraju - pomoc humanitarna, ale także projekty i programy edukacyjne w obszarze edukacji globalnej.

          Edukacja globalna jest częścią kształcenia obywatelskiego i wychowania, która rozszerza jego zakres przez uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności łączących ludzi i miejsca. Jej celem jest przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości.

         Godziny Wychowawcze ze Światem to cykl co najmniej 8 zajęć, które są pretekstem do dyskusji o bieżących wydarzeniach na świecie oraz wartościach takich jak solidarność, godność ludzka czy sprawiedliwość, bez względu na pochodzenie. Dzięki nim uczniowie i uczennice kształtują postawy otwartości i odpowiedzialności za to, co dzieje się na świecie.