Próbny alarm ewakuacyjny

       W trosce o bezpieczeństwo uczniów w naszej szkole przeprowadzony został próbny alarm przeciwpożarowy połączony z ewakuacją uczniów, nauczycieli oraz pracowników z budynku szkoły. Głównym celem, było przypomnienie wszystkim uczniom, a także innym osobom jak należy się zachować w sytuacji zagrożenia. Cała akcja w wyznaczonym czasie przebiegła bardzo sprawnie i zgodnie zasadami postępowania w czasie niebezpieczeństw. Po usłyszeniu ustalonego sygnału oznaczającego alarm, uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy opuścili budynek szkoły. Uczestnicy akcji doświadczyli najistotniejszych wzorców, gdzie priorytetem był brak paniki, szybkość i zwinność w opuszczeniu terenu zagrożenia oraz wspólne pomaganie sobie. Na uwagę zasługuje fakt, iż uczniowie, nauczyciele, a także pracownicy obsługi, zachowali właściwe środki bezpieczeństwa, wykazali się znajomością dróg ewakuacyjnych, a także bardzo szybko i sprawnie stawili się na miejscu zbiórki.