KOMUNIKAT DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW

Począwszy od dnia 1 marca 2021 roku informacja o kwocie należnej do zapłaty za obiady dziecka będzie wysyłana przez dziennik elektroniczny. Proszę o logowanie się w dzienniku i odczytanie wysłanej przez pracownika wiadomości.

Komunikat do rodziców z dnia 15. 01. 2021r.

Od dnia 18 stycznia 2021r. uczniowie klas I-III wracają do zajęć stacjonarnych.

Z zajęć na terenie szkoły mogą również korzystać uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Zajęcia realizowane będą zgodnie z obowiązującym planem zajęć.

Na terenie szkoły obowiązują procedury sanitarne wprowadzone od dnia 1 września 2020r.

Ponadto przypominamy, że zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS:

Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie  z aktualnymi przepisami prawa”.

 

Autobusy szkole będą kursowały bez zmian, zgodnie z  rozkładem.

Jesteśmy na podium!

3 grudnia 2020 roku odbył się XVIII Powiatowy Turniej Ortograficzny, w którym nasze uczennice odniosły sukces.

Agata Witkowska uczennica klasy VI c zajęła II miejsce w I kategorii (klasy IV- VI).

Natomiast w II kategorii (klasy VII-VIII) również na II miejscu uplasowała się Julia Marcinkowska uczennica klasy VIII b.

Gratulujemy!

KOMUNIKAT DO RODZICÓW

Dostęp dla rodziców do dziennika elektronicznego.

Poniżej przekazujemy link do logowania. Przy logowaniu należy posługiwać się swoim e-mailem, który został  podany  wychowawcom do kontaktu. Jeżeli rodzic podał te same dane e-mail swojego dziecka jak i swoje własne to powinien mieć na uwadze, iż to na konto dziecka przyjdzie potwierdzenie rejestracji konta w panelu e-dziennika.

Link do logowania:

https://cufs.vulcan.net.pl/gminabogoria/Account/LogOn?ReturnUrl=%2Fgminabogoria%2FFS%2FLS%3Fwa%3Dwsignin1.0%26wtrealm%3Dhttps%253a%252f%252fuonetplus.vulcan.net.pl%252fgminabogoria%252fLoginEndpoint.aspx%26wctx%3Dhttps%253a%252f%252fuonetplus.vulcan.net.pl%252fgminabogoria%252fLoginEndpoint.aspx

Poniżej zamieszczamy również informator dotyczący obsługi panelu dla rodzica/ucznia odnośnie e-dziennika.

Informator był przygotowany przez firmę  Vulcan.

 

Informator do pobrania:

Informator.............kliknij

Wielki sukces pierwszaków

Uczniowie klasy Ia indywidualnie i grupowo wzięli udział w Międzyszkolnym  Konkursie  Plastycznym online na: ,,Kartkę patriotyczną z życzeniami dla Polski z okazji Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada”. Wyniki międzyszkolnego konkursu plastycznego przerosły nasze najśmielsze oczekiwania. Wychowankowie zajęli wszystkie miejsca na podium.

W kategorii klasy I - V :

 I miejsce   zajęła Katarzyna Pruś z kl. I a z ZPO w Bogorii,

 II miejsce  –  Wiktoria Szymańska z kl. I a z ZPO w Bogorii,

III miejsce - Aleksandra Gul z kl. I a z ZPO w Bogorii i Amelia Kowalska z kl. I a z ZPO w Bogorii, natomiast cała klasa Ia zdobyła wyróżnienie .

                  I miejsce                                  II miejsce                                        III miejsce

                 

Wszystkim zwycięzcom - artystom- gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

Czytaj więcej...

Komunikat do rodziców

W związku z dynamicznie rozwijającą się pandemią i znacznym wzrostem zachorowań  na COVID-19, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli,  od dnia 16.11.2020r. z zajęć lekcyjnych na terenie szkoły mogą korzystać wyłącznie uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

W związku z powyższym wszyscy pozostali uczniowie muszą realizować zdalne nauczanie w domu.

 

Czuwaj !

11 listopada - dzień ważny dla każdego Polaka. W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce, harcerze z 21 BDH postanowili słowem i pieśnią uczcić Święto Odzyskania Niepodległości. Wszyscy członkowie zaangażowani zostali w pracę nad filmem przedstawiającym drogę do niepodległej.

Całość wykonana została on line z zachowaniem panujących obostrzeń.

Projekt powstał we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Bogorii.

link do filmiku................kliknij

KOMUNIKAT - zdalne nauczanie

Od dnia 9 listopada nauka w  klasach I-III będzie prowadzona zdalnie.

 

Wychowawcy przekażą uczniom i rodzicom informacje o dostępie do platformy edukacyjnej TEAMS (loginy), na której będą prowadzone zajęcia.                            

Wszystkie zajęcia będą prowadzone zgodnie z obowiązującym obecnie planem lekcji.

 

Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz  uczniowie,  którzy nie mają dostępu do internetu  mogą uczęszczać na zajęcia na terenie szkoły.

Ponadto jest możliwość wypożyczenia ze szkoły sprzętu komputerowego na czas nauki zdalnej. Szkoła dysponuje ograniczeniami w ilości sprzętu do wypożyczenia. W związku z powyższym obowiązują kryteria dotyczące wypożyczenia tego sprzętu.

Na stronie internetowej placówki www.zpobogoria.pl  zamieszczony został Regulamin i Wniosek do pobrania.

Proszę rodziców uczniów, którzy mają przyznane stypendia socjalne, a brakuje dzieciom sprzętu do nauki zdalnej, o przeznaczenie części środków na ten cel.

 

Wszelkie uwagi, pytania, problemy proszę zgłaszać telefonicznie bądź mailowo do dyrektorów i wychowawców.

Życzę Państwu zdrowia i wytrwałości.  

  

Dyrektor ZPO w Bogorii

Anna Niziałek