REALIZACJA PROGRAMÓW PROFIALKTYCZNYCH

          W dniach 7 i 8 czerwca 2022 roku – na zaproszenie pedagoga szkolnego Anny Ziębory – w naszej szkole gościliśmy panią Aleksandrę Kręcioch – Hau, która jest trenerem Śląskiego Centrum Profilaktyki i Psychoterapii. Pani Aleksandra przeprowadziła dwa programy profilaktyczne „Cukieki” oraz „Debatę”. W pierwszym dniu pani Aleksandra Kręcioch – Hau spotkała się z uczniami klas: Va, Vb, Vc oraz VIa i przeprowadziła 2 edycje  programu profilaktycznego „Debata”, którego głównym celem jest uchronienie młodych ludzi przed wszelkimi negatywnymi konsekwencjami korzystania ze środków zmieniających świadomość. Program miał charakter uprzedzający, jego zadanie to zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu i towarzyszącym temu konsekwencjom oraz promowanie postawy trzeźwości. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach.

          Następnego dnia dwie grupy uczniów z klas: Ia, Ib, IIa oraz IIb z wielkim zaangażowaniem uczestniczyły w programie profilaktycznym „Cukierki”. Jest to program profilaktyczny oparty na bajce p. Agnieszki Grzelak. Jego głównym zadaniem było przybliżenie  uczniom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych oraz wyuczenie postawy dystansu w relacjach z osobami nieznajomymi, które mogą zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu. W czasie zajęć dzieci poznały bohaterów bajki „Cukierki", rozmawiały o opisanych wydarzeniach i postaciach, tworzyły do niej ilustracje. Podczas zabawy mogły poczuć smak odtrącenia i próbowały nazwać swoje uczucia z tym związane. Wielokrotnie i na różne sposoby powtarzane zdanie "Dziękuję, od obcych nic nie biorę!" było ćwiczeniem pozwalającym na utrwalenie sobie sposobu odmawiania. Różnorodne zabawy, w których wszyscy uczestniczyli z ogromnym zaangażowaniem sprzyjały również integracji całego zespołu klasowego.

Udział w programach profilaktycznych „Debata” oraz "Cukierki" z pewnością przyczyni się do właściwych wyborów uczniów.

 

SZKOLNE DNI PROFILAKTYKI

          Na przełomie maja i czerwca w naszej szkole odbyły się „Szkolne Dni Profilaktyki”. Uczniowie mieli okazję uczestniczyć w działaniach skoncentrowanych na zapobieganiu zgubnym skutkom używania substancji psychoaktywnych – tytoniu, alkoholu, narkotyków, dopalaczy i leków oraz dowiedzieć się, czym są uzależnienia behawioralne.

          Najmłodsi uczniowie (z klas I-II) w czasie zajęć szkolnych kolorowali obrazki promujące zdrowy styl życia bez używek, a następnie rozmawiali z pedagogiem szkolnym - p. Grażyną Mucha i psychologiem szkolnym - p. Beatą Machowską-Chuchała  na ten temat. Starsze koleżanki i koledzy (z klas VII i VIII oraz klas licealnych) sprawdzali swoją wiedzę na temat używek w przygotowanym specjalnie na tę okazję obszernym teście – jego wyniki pomogą w przygotowaniu szkolnej diagnozy ryzyka, zagrożeń oraz zasobów i posłużą do ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. Dla  uczniów, którzy reprezentowali swoje klasy na teście, przygotowane zostały gadżety profilaktyczne w postaci breloków, długopisów, notesów i smyczy - ufundowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bogorii.

          Uczniowie klasy VI i klas piątych uczestniczyli w programie rekomendowanym "Debata", a dzieci z klas I i II wzięły udział w programie "Cukierki". Adresatami programu „Debata” była grupa dzieci jeszcze przed inicjacją alkoholową (wiek 12 – 14 lat). Program ma charakter uprzedzający. Jego zadaniem jest zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu, towarzyszącym temu konsekwencjom oraz promowanie postawy trzeźwości. Spotkanie służyło przyjrzeniu się przekonaniom normatywnym młodzieży i próbie ich modyfikacji.

          Celem programu „Cukierki” jest profilaktyka uzależnień, przemocy i rozwijania umiejętności życiowych uczniów klas I‐III szkół podstawowych. Najmłodsi uczniowie, zgodnie z założeniami programu, kształtowali postawę dystansu do osób nieznajomych, które mogą zagrażać ich zdrowiu i bezpieczeństwu.

          Obydwa programy zostały zrealizowane przez firmę zewnętrzną, która zatrudnia przeszkolonych trenerów. Koszty finansowe przedsięwzięcia zostały pokryte z opłat za zezwolenia na handel alkoholem, na co zgodę wyraził wójt gminy, Pan Marcin Adamczyk.

          Chcielibyśmy gorąco podziękować wszystkim aktywnym uczestnikom „Szkolnych Dni Profilaktyki”. Mamy nadzieję, że wymienione działania przyczynią się do zwiększenia świadomości i wiedzy wszystkich członków naszej szkolnej społeczności.


23 LUTEGO OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ WALKI Z DEPRESJĄ

23 lutego przypada Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją. Obchody tego dnia mają na celu szerzenie w społeczeństwie świadomości nt. zaburzeń nastroju i tego, że wymagają one specjalistycznego leczenia. Depresja to nie ‘moda’ ani ‘fanaberia’, tylko poważna choroba, która znacząco wpływa na różne strefy funkcjonowania człowieka  – jego samopoczucie, myśli, relacje z innymi ludźmi i z sobą samym. 

 

Depresja jest chorobą, tak samo jak cukrzyca czy nadciśnienie. Charakteryzuje się permanentnym smutkiem, obniżeniem nastroju, rozdrażnieniem, zobojętnieniem lub uczuciem pustki. Powoduje utratę zainteresowania czynnościami życia codziennego. Występują również inne objawy, które mogą obejmować:

  • słabą koncentrację,
  • poczucie nadmiernej winy,
  • niską samoocenę,
  • poczucie beznadziejności co do przyszłości,
  • zaburzenia snu,
  • zmiany apetytu lub wagi,
  • uczucie zmęczenia,
  • niską energię,
  • samookaleczenia,
  • myśli o śmierci lub samobójstwie

 

Depresja i związane z nią zaburzenia mogą mieć głęboki wpływ na wszystkie aspekty życia, w tym wyniki w szkole, produktywność w pracy, relacje z rodziną i przyjaciółmi oraz zdolność do uczestniczenia w społeczeństwie. Depresja dotyka wszystkich ludzi niezależnie od pochodzenia: dzieci, młodzież, starsze osoby, bogatych i biednych.

Depresję można (i należy!) leczyć; do bardzo skutecznych metod zalicza się połączenie farmakoterapii oraz psychoterapii. 

Depresja jest chorobą uwarunkowaną wieloczynnikowo (wyróżnia się m. in. czynniki genetyczne, biologiczne, psychologiczne i społeczne), która może dotknąć każdego z nas.

Jeśli dostrzegasz u siebie objawy depresji (albo inne niepokojące sygnały) – nie zwlekaj, przyjdź – czekamy na Ciebie!  W szkole możesz zgłosić się do psychologa lub pedagoga szkolnego; razem zastanowimy się, co robić dalej. 

Tu również  możesz znaleźć pomoc:

15-20 marca 2021 roku - Europejski Tydzień Mózgu

Rozpoczyna się Światowy Tydzień Mózgu! W tym roku inicjatywa odbywa się od 15 do 20 marca. To coroczna akcja edukacyjna, która ma na celu popularyzację wiedzy o funkcjonowaniu mózgu. 

Tegoroczna edycja Tygodnia Mózgu odbędzie się w znacznej części w wersji online. W związku z tym na kanale:

Młyn Wiedzy na TygodniuMózgu

https://www.youtube.com/channel/UCp2NkYqzGn4lbpoACOvEvlg/videos

są dostępne filmy edukacyjne związane z naszymi zmysłami i nie tylko. Podczas oglądania można się dowiedzieć, jak to jest, że widzimy świat w 3D, skąd bierze się smak i czy dźwięki mogą być kolorowe.

Poniżej zamieszczam dla Was również ikonografię z ciekawostkami na temat naszego mózgu.

ikonografia.........klik

Wasz pedagog

Anna Ziębora

 

1 GRUDNIA – ŚWIATOWY DZIEŃ AIDS

Na świecie żyje ok. 38 mln ludzi zakażonych wirusem HIV. W 2019 r. zakażenie wirusem HIV rozpoznano u 1,7 mln osób, 690 tys. osób zmarło z powodu chorób związanych z AIDS.

Naukowcom wciąż nie udało się opracować szczepionki przeciw HIV, ani leków eliminujących wirusa z organizmu. Dzisiaj obchodzony jest Światowy Dzień AIDS.
Wsparcie dla osób żyjących z HIV można okazać, nosząc w tym dniu czerwoną wstążkę.
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ustanowiła 1 grudnia Światowym Dniem AIDS w 1988 r. W związku ze skalą pandemii, w tym samym roku Zgromadzenie Ogólne ONZ wyraziło swoją troskę, podkreślając znaczenie obchodów tego dnia.

Chciałam dzisiaj zaprezentować broszurę pt. „HIV?! AIDS?! O co kaman?”, która w przystępny sposób wyjaśnia podstawowe pojęcia dotyczące HIV/AIDS, przekazuje informacje na temat dróg zakażenia i rozwiewa wciąż powracające wątpliwości na temat bezpieczeństwa w przychodni i w szpitalu lub możliwości zakażenia się poprzez ugryzienie przez komara lub inne zwierzę. W broszurze znajdują się też istotne informacje dotyczące sposobów postępowania w razie wystąpienia ryzyka zakażenia. 

 

Broszura do pobrana

Opracowała:

Anna Ziębora – pedagog szkolny