Rekrutacja

  

 

Regulamin rekrutacji ............ klik

Terminy przeprowadzenia rekrutacji ............ klik

 

Dokumenty do pobrania:

Zgłoszenie dziecka 7 letniego mieszkającego w obwodzie ............ klik

Wniosek o przyjęcie dziecka 7 letniego mieszkającego poza obwodem szkoły ............ klik

Wniosek o przyjęcie do szkoły dziecka 6 letniego ............ klik

Potwierdzenie woli zapisu do kl. I ............ klik