Nauczyciele

mgr Anna Niziałek dyrektor szkoły
mgr Dorota Nowakowska    wicedyrektor
mgr Beata Wiśniewska    wicedyrektor

 

Język polski   

mgr Bożena Arczewska

mgr Grażyna Czerwik

mgr Danuta Marcinkowska

mgr Grażyna Mucha

mgr Anna Sobczk

 

Język angielski 

mgr Agnieszka Kawalec

mgr Agnieszka Konat

mgr Dorota Nowakowska

 

Język niemiecki

mgr Ewa Szemraj

 

Edukacja wczesnoszkolna

p. Dorota Bonarek

mgr Dorota Machowska

mgr Anna Maj

mgr Marzena Skuza

mgr Katarzyna Słapek-Lenart

mgr Edyta Utnik

 

Matematyka

mgr Stanisława Papaj

mgr Bożena Smagoń

mgr Magdalena Śledź

 

Historia 

mgr Katarzyna Domagała

mgr Agnieszka Foryś

mgr Ewa Maj

 

Fizyka

mgr Aneta Barańska-Słomka

mgr Agata Job-Wiktor

mgr Magdalena Śledź

 

Biologia

mgr Zdzisław Komór

 

Przyroda

mgr Anna Niziałek

mgr Magdalena Wojnarowska

 

Chemia

mgr Barbara Miszczak

mgr Magdalena Śledź

 

Geografia

mgr Zdzisław Komór

mgr Wojciech Sierant

mgr Magdalena Wojnarowska

 

Informatyka

mgr Waldemar Michalski

mgr Wojciech Sierant

 

Technika

mgr Waldemar Michalski

 

Religia

ks. Tadeusz Janda

mgr Barbara Michalska

mgr Elżbieta Trybuszkiewicz

 

Muzyka       

 mgr Danuta Marcinkowska

 

Plastyka

 mgr Ewa Maj

 

EDB

 mgr Magdalena Wojnarowska

 

Wychowanie do życia w rodzinie

 mgr Grażyna Mucha

 

Doradztwo zawodowe

 mgr Magdalena Pańczyk

 

Pedagog szkolny

mgr Grażyna Mucha

mgr Anna Ziębora

 

Psycholog szkolny

mgr Beata Machowska-Chuchała

 

Rewalidacja

mgr Agata Job-Wiktor

mgr Dorota Machowska

mgr Agnieszka Wiśniewka

mgr Anna Ziębora

 

Nauczyciel wspomagający

mgr Agata Job-Wiktor

mgr Agnieszka Wiśniewska

 

Wiedza o społeczeństwie

mgr Agnieszka Foryś

 

Wychowanie fizyczne

mgr Grzegorz Błasiak

mgr Dorota Gałęza

mgr Kamil Gałęza

mgr Magdalena Pańczyk

mgr Eliza Sotomska

 

Biblioteka

mgr Marzena Górska

mgr Dariusz Kuchniak

 

Świetlica szkolna

mgr Jarosław Kos

mgr Sylwia Kozera

mgr Anna Ziębora