Pracownicy obsługi

PRACOWNICY OBSŁUGI SZKOŁY:

Elżbieta Gul

Anna Krzyżanowska

Jolanta Orzechowska

Małgorzata Pierścińska

 

PRACOWNICY STOŁÓWKI SZKOLNEJ:

Krystyna Chudy

Janina Łucka

Agnieszka Michalska

Agnieszka Nowak

Danuta Słowińska

Małgorzata Tokarska

 

KONSERWATOR:

 Stanisław Łucki