Wychowawstwa w roku szkolnym 2022/2023

 

Klasa

Nauczyciel

I a

Ewa Glibowska

I b

Dorota Machowska

II a

Ewa Ciepiela-Bednarska

II b

Marzena Skuza

III a

Edyta Utnik

III b

Anna Maj

IV a

Bożena Smagoń

IV b

Ewa Maj

V a

Elżbieta Trybuszkiewicz

V b

Agnieszka Konat

V c

Bożena Arczewska

VI a

Agnieszka Kawalec

VI b

Agnieszka Foryś

VI c

Katarzyna Domagała

VII a

Anna Sobczyk

VIII a

Barbara Michalska

VIII b

Grażyna Mucha

VIII c

Stanisława Papaj