Wychowawstwa w roku szkolnym 2021/2022

 

Klasa

Nauczyciel

I a

Katarzyna Słapek-Lenart

I b

Marzena Skuza

II a

Edyta Utnik

II b

Anna Maj

III a

Dorota Machowska

III b

Dorota Bonarek

IV a

Elżbieta Trybuszkiewicz

IV b

Agnieszka Konat

IV c

Bożena Arczewska

V a

Agnieszka Kawalec

V b

Agnieszka Foryś

V c

Katarzyna Domagała

VI a

Anna Sobczyk

VII a

Magdalena Pańczyk

VII b

Grażyna Mucha

VII c

Stanisława Papaj

VIII a

Danuta Marcinkowska

VIII b

Wojciech Sierant

VIII c

Magdalena Śledź