rekrutacja

Regulamin rekrutacji ......... klik

Terminy przeprowadzenia rekrutacji .......... klik

 

Dokumenty do pobrania:

Zgłoszenie dziecka 7 letniego mieszkającego w obwodzie ........... klik

Wniosek o przyjęcie dziecka 7 letniego mieszkającego poza obwodem szkoły .......... klik

Wniosek o przyjęcie do szkoły dziecka 6 letniego ............ klik

Potwierdzenie woli zapisu do kl. I ............ klik