Lekcja historii w terenie

Klasy IVb i Vc  pod opieką p. Katarzyny Domagały, p. Agnieszki Konat oraz p. Agaty Job – Wiktor odwiedziły   Park Etnograficzny w Tokarni, gdzie zostały zachowane artefakty historyczne w postaci chałup chłopskich, młynów oraz innych tego typu skarbów minionych wieków. Uczniowie  mogli zobaczyć i spróbować sobie wyobrazić jak wyglądało życie na ziemi kieleckiej na przestrzeni ostatnich dwóch stuleci. Kolejnym punktem wycieczki była wizyta w Chęcinach, a dokładniej w znajdującym się tam zamku, który powstał na przełomie XIII i XIV wieku. Pierwsze wzmianki na jego temat sięgają 1306 roku, kiedy to Władysław Łokietek nadał zamek wraz z 11 okolicznymi wsiami biskupowi krakowskiemu - Janowi Muskacie. W pierwszej połowie XIV wieku warownia została rozbudowana przez króla Kazimierza III Wielkiego. Zamek był rezydencją królowej Adelajdy Heskiej, Elżbiety Łokietkówny, Zofii Holszańskiej i Władysława Warneńczyka oraz królowej Bony.  Po zwiedzaniu uczniowie zmęczeni ale zadowoleni szczęśliwie wrócili do domów.

Galeria zdjęć