,, Mała książka - wielki człowiek''

          Szkoła Podstawowa w Zespole Placówek Oświatowych w Bogorii po raz kolejny przystąpiła do projektu „Mała książka – wielki człowiek”, który jest realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i  Dziedzictwa Narodowego, pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka. Projekt ten jest skierowany do uczniów klas pierwszych szkół podstawowych, a jego celem jest popularyzacja czytelnictwa wśród najmłodszych.

W  dniu 4 listopada wszyscy uczniowie klas pierwszych w ramach Wyprawki Czytelniczej otrzymali:

  • Pierwsze abecadło”- antologia tekstów najlepszych polskich autorów dziecięcych.
  • Kreatywny alfabet – plakat z literami do wycinania.